EPDK’dan lisanssız elektrik üretimindeki muhtaçlık fazlası için karar

Enerji Piyasası Düzenleme Heyeti’nin (EPDK) Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında lisanssız elektrik üretim tesislerinde üreilen elektrik hesabına yönelik bir karar yayınlandı.

Tesisin evvelki yıl şebekeden çektiği elektrik ölçüsü baz alınıyor

Yayınlanan karara nazaran, lisanssız elektrik üretim tesislerinde satışa mevzu edilebilecek muhtaçlık fazlası elektriğin hesabında, tesisin bir evvelki takvim yılında şebekeden çektiği mahsuplaşılmamış toplam elektrik ölçüsü temel alınacak.

Bir evvelki yıl elektrik tüketimi olmazsa aylık süreç temel alınacak

EPDK’nın kararına nazaran, bir evvelki yıl tesisin tüketimi olmaması halinde bu tüketim ölçüsü, mevcut aylık tüketimlerinin ortalaması baz alınarak yıllık bazda hesaplanacak.

Tüketimi geçen gereksinim fazlası güçte bu yılın sayıları geçirli olacak

Lisanssız elektrik üretim tesislerinin içinde bulunulan yılda şebekenden çektiği mahsuplaşılmamış elektrik tüketiminin bu formda belirlenen toplam elektrik tüketimini geçmesi halinde, satışa husus edilecek muhtaçlık fazlası güç, içinde bulunulan yıl bilgileri dikkate alınarak hesaplanacak.

Kararda, üretim ve tüketim tesisinin birebir ölçüm noktasında yer aldığı tesislerde, mahsuplaşılmamış ham tüketim ölçüsünün, tesis edilecek tek istikametli üretim sayacı dataları dikkate alınarak belirlenmesine hükmedildi.

Bu yollarla belirlenen tüketim ölçüsü temel alınarak belirlenecek muhtaçlık fazlası gücün üzerinde üretilerek şebekeye verilen güç, vazifeli tedarik şirketi tarafından üretilerek sisteme verilmiş olarak kabul edilecek.

Alınmayan fiyatlar YEKDEM’e katkı olacak

Bu güçle ilgili piyasa işletmecisi ve tedarik şirketi tarafından rastgele bir ödeme yapılmayacak ve YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak dikkate alınacak.

Kurulu gücü 50 kW ve altındaki mesken abone kümesi ile ilişkilendirilen üretim tesisleri EPDK’nın bu kararının kapsamı dışında tutuldu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.